PERSIANAS MIQUEL SA Decoració i Llar Sidamon Lleida

Portes matxembrades fabricades al sistema tradicional de taules amb vestigi són les més utilitzades en les entrades de les cases, donant una gran amplitud. S´adaptem tant a formes rectes com de punt. Les fustes més aconsellables són les tropicals ja que aguanten més bé els canvis de temperatura.

Anomenem igual a les portes encadellades, faixades o de tarima. Les taules són de fusta massissa amb cantells roms o bisellats, disposades tant horitzontalment com verticalment, segons els models en gruix de 35, 40, 45 o 57 mm. i taules de 17 a 22 de gruix i amb diversos amples de taula (com a màxim 20cm.)