PERSIANAS MIQUEL SA Decoració i Llar Sidamon Lleida

La persiana mallorquina o de llibret és sens dubte el tancament idoni per instal·lar en finestres. La seva perfecta adequació a l'entorn i les seves especials característiques el converteixen en el tancament adequat en la majoria de construccions, tant noves com en rehabilitacions. A les tradicionals avantatges de la mallorquina, se li uneix que permet la regulació de l'entrada de llum i aire mantenint la intimitat de l'estada. Es poden col·locar amb diversos sistemes d'ancoratges: frontisses, premarcs, frontisses, etc. i els acabats i tractaments actuals de envernissats i pintats donen les suficients garanties per assegurar la seva durabilitat per al seu ús exterior.


Persiana de llibret de fusta amb lames mòbils. S'accionen amb un llistó de fusta central. És el model més utilitzat en els barris de les grans ciutats com Barcelona. La persiana de baguilla està fabricada amb tablilles de 58x12 mm. i femelles d'acer inoxidable encastades a les lames.